5 מודלים חדשניים למדידה ופיתוח ההון האנושי שפיתחנו

 
חמש המודלים הארגוניים שפיתחנו:
 
תמצית המודלים
 
 
מדד הון אנושי GHCATM:
 
המדד מאפשר מתן ציון (מספרי) לאיכות הון האנושי בארגון או בכל אחת מיחידות הארגון. על פי פרמטרים שנקבעים מבעוד מועד, בתהליך אפיון “העובד האולטימטיבי”. זאת על פי פרמטרים של ידע מקצועי, גורמים אישיותיים וחיבור לאסטרטגיה הארגונית ולערכי הארגון. המדד מהווה מחוון ברור אשר מסייע להבין מה נדרש מהעובד בתפקיד ומה מצופה ממנו כדי להתקדם לתפקיד הבא. המדד מהווה כלי משוב ואמצעי לשיפור תוצאות. מדד ההון האנושי עובד ופועל בכמה ארגונים והוכתר בהצלחה.
 
 
 
מדד הון אנושי
 
 
 
 
 
 
חדשנות בניהול ההון האנושי
 
 
 
מדד מנהיגות מעצבת, Transformational LeadershipTM:
 
מדד המתבסס על הגדרתה של מנהיגות מעצבת והכרה ב- 4 הפרמטרים שלה. המדד הינו כלי עזר למנהל בעבודתו היומיומית לבחינת פעולותיו כמנהיג מעצב. המדד מהווה מכוון אישי למנהל בשגרה היומיומית ומסייע בהתנהלותו וכן כלי הערכה פנים ארגוני המהווה בסיס לשיחות משוב ניהוליות.
 
 
 
מדד מנהיגות מעצבת
 
 
 
 
 
מדד האושר הארגוני GOHATM:
 
מדד הבודק את הסביבה הארגונית ואת רגשות העובדים כלפי תפקידם, מנהליהם וצוותי העבודה שלהם. כמו כן המדד בודק את עמדתם כלפי החזון הארגוני וכן כלפי הארגון כולו כסביבה אנושית.
 
 
 
מדד האושר הארגוני
 
 
 
 
 
מודל המוח הארגוני - Organizational BrainTM:
 
מודל זה משמש כלי אבחוני וכלי המאפשר איתור נקודות חולשה ומנוף לצמיחה ארגונית. המודל מדמה את הארגון כישות אנושית ומתייחס לחלקי המוח האנושי בהקשר הארגוני. תפקודי המוח הקולקטיבי הארגוני נתפסים כסך כל ההתנהגויות האופייניות, תבניות החשיבה, דפוסי ההתנהלות, אוצר המילים השגור בשפה הארגונית, והרגשות מעידים על ה”מוח הקולקטיבי של הארגון” ומאפשר לזהות “תפקודי מוח” הדורשים תהליך הבראה.
 
 
 
מודל המוח הארגוני
 
 
 
 
 
מודל הצמיחה AV-MTTM:
 
מודל ארבע שלבי: Targeting, Mapping, Visioning, Anaylasis המתאר את התהליך הנדרש מכל מנהל או צוות מוביל לבצע בעת תהליך צמיחה או בעת תהליכי שיפור ארגוני.
המודל הינו כלי פרקטי יישומי. המודל הירארכי כך שלא ניתן לדלג על שלב כלשהו.
כל שלב מגדיר מהם התהליכים והפעולות לביצוע כדי לעבור לשלב הבא.
המודל מהווה מחוון דידקטי מובנה למנהלים וצוותים בביצוע תהליכי שיפור וצמיחה.

 
 
 
מודל המוח הארגוני